• /i´li:gl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Bất hợp pháp, trái luật
  an illegal marriage
  một đám cưới không hợp pháp
  illegal business
  việc kinh doanh bất hợp pháp

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  không hợp lệ
  illegal character
  kí tự không hợp lệ
  illegal copy
  bản sao không hợp lệ
  illegal instruction
  lệnh không hợp lệ
  illegal operation
  phép toán không hợp lệ
  illegal operation
  thao tác không hợp lệ
  không hợp pháp
  illegal instruction
  lệnh không hợp pháp

  Xây dựng

  phi pháp

  Kỹ thuật chung

  bất hợp pháp
  sai

  Kinh tế

  bất hợp pháp
  illegal consideration
  tiền trả bất hợp pháp
  illegal contract
  hợp đồng bất hợp pháp
  illegal dividend
  cổ tức bất hợp pháp
  illegal partnership
  hội buôn bất hợp pháp
  phi pháp
  confiscate its illegal gains
  tịch thu của thu nhập phi pháp
  illegal act
  hành vi phi pháp
  illegal partner
  người đối tác phi pháp
  illegal payment
  việc chi trả phi pháp

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X