• (đổi hướng từ Perking)


  /pə:k/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Ngẩng (đầu), vênh (mặt), vểnh (tai) (như) to-up
  the dog perked up its head when I shouted
  con chó ngẩng đầu lên khi tôi gọi
  ( + up) trở nên vui vẻ, hoạt bát hơn, khoẻ mạnh hơn (sau cơn buồn, cơn bệnh)

  Ngoại động từ

  Ngẩng (đầu..) lên, vểnh (đuôi...) lên, vênh (mặt...) lên
  Làm cho (ai) bảnh bao hơn, đỏm dáng hơn (về bộ quần áo...); làm cho (y phục, căn phòng..) trông đẹp hơn, tốt hơn
  Như percolate

  Tính từ

  Như perky

  Danh từ

  Như perquisite

  Hình thái từ

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  bổng lộc
  thù lao
  tiền phụ cấp tạm

  Nguồn khác

  • perk : Corporateinformation

  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X