• (đổi hướng từ Shouted)
  /ʃaʊt/

  --

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự la hét, sự hò hét; tiếng gọi, tiếng kêu thét lớn
  ( Mỹ, Uc) chầu khao (đến lượt mua đồ uống)
  it is my shout
  đến chầu tớ khao, đến lượt tớ làm đầu tàu
  buy a shout
  khao một chầu

  Nội động từ

  La hét, hò hét, reo hò
  to shout at the top of one's voice
  gân cổ lên mà hét
  to shout for joy
  reo hò vui sướng
  Quát tháo, thét
  Don't shout at me
  Đừng quát tôi

  Ngoại động từ

  Nói to cái gì
  I shouted my name to the teacher
  tôi hét to tên tôi cho thầy giáo nghe
  (từ lóng) khao, thết
  to shout someone a drink
  khao ai chầu rượu, thết ai chầu rượu
  to shout somebody down
  hét lên để ngăn không cho ai nói

  hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  noun
  whimper
  verb
  whimper

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X