• /´pa:səbl/

  Thông dụng

  Tính từ

  Có thể qua lại được
  this stream is passable for boats
  dòng sông này thuyền bè có thể qua lại được
  Khá tốt, nhưng không xuất sắc; vừa phải, tàm tạm
  a passable knowledge of French
  sự hiểu biết tàm tạm về tiếng Pháp
  Có thể thông qua được (đạo luật...)
  Có thể lưu hành, có thể đem tiêu (tiền...)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X