• Kỹ thuật chung

    máy đo màu quang điện

    Giải thích EN: An instrument that gives a reading for a quantitative determination of color, by means of a phototube or photocell, various color filters, an amplifier, and a meter. Giải thích VN: Một thiết bị đọc mức độ của màu sắc bằng các phương tiện như pin quang điện, các lọc màu, bộ khuyếch đại và một cái thước.

    tác giả


    Tìm thêm với Google.com :

    NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X