• Cơ khí & công trình

  quỹ đạo bước răng

  Giải thích EN: In a toothed gear wheel, an imaginary circle along which the tooth pitch is measured concentrically with the gear axis, defined at its thickest point on its teeth. Giải thích VN: Trong một bánh răng, một vòng tròn ảo dọc theo nó bước răng được đo theo cách đồng tâm với trục của bánh răng, xác định tại điểm dày nhất của răng.

  vòng tròn nguyên bản
  vòng (tròn) chia
  vòng (tròn) lăn

  Hóa học & vật liệu

  vòng gốc (của bánh răng)

  Kỹ thuật chung

  vòng tròn chia
  vòng tròn lăn
  actual tooth spacing on pitch circle
  bước răng thực tế trên vòng tròn lăn
  vòng tròn sinh
  vòng chia
  pitch circle diameter
  đường kính vòng chia
  vòng lăn

  Cơ - Điện tử

  Error creating thumbnail: Unable to create destination directory
  Vòng lăn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X