• /ˌprɒbləˈmætɪk/

  Thông dụng

  Cách viết khác problematical

  Tính từ

  Khó giải quyết, khó hiểu
  Còn phải bàn; không chắc chắn, mơ hồ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X