• /ˌɪnkənˈklusɪv/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không đi đến kết luận, bỏ lửng; không quyết định, không xác định; không thuyết phục được
  inconclusive argument
  lý lẽ lửng lơ không thuyết phục được
  inconclusive evidence
  chứng cớ không xác định (không thuyết phục được)
  Không đem lại kết quả cuối cùng
  an inconclusive experiment
  một cuộc thí nghiệm không có kết quả


  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X