• /stɔ:k/

  Thông dụng

  Danh từ

  (thực vật học) thân (cây); cuống (hoa...)
  (động vật học) cuống (tiểu não...); thân (lông vũ...)
  Chân (cốc uống rượu)
  (kiến trúc) vật trang trí hình thân cây
  Ống khói cao (nhà máy...)
  Dáng đi oai vệ, dáng đi hiên ngang
  Sự đi lén theo (thú săn, kẻ địch...)

  Nội động từ

  Đi đứng oai vệ, dáng đi hiên ngang
  Lén theo thú săn, đuổi theo thú săn; lén theo kẻ địch, đuổi theo kẻ địch

  Ngoại động từ

  Lén theo, đuổi theo (thú săn, kẻ địch...)
  Đi hiên ngang qua (nơi nào)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  (tôpô học ) thớ của một bó

  Xây dựng

  ống khói cao

  Y học

  cuống, thân

  Kinh tế

  cuống
  say
  thân

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X