• (đổi hướng từ Questing)
  /kwest/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự truy tìm, sự truy lùng, sự lục soát
  in quest of
  tìm kiếm, truy lùng
  (từ cổ,nghĩa cổ) vật tìm kiếm, vật truy lùng
  (từ cổ,nghĩa cổ) sự điều tra; cuộc điều tra; ban điều tra
  Crowner's quest
  Sự điều tra về một vụ chết bất thường

  Nội động từ

  Đi tìm, lùng (chó săn)
  (thơ ca) tìm kiếm
  to quest about
  đi lùng quanh

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  truy lùng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X