• (đổi hướng từ Reams)
  /ri:m/

  Thông dụng

  Danh từ

  Ram giấy
  (thông tục), ( (thường) số nhiều) rất nhiều giấy, hàng tập
  to write reams to someone
  viết cho ai rất nhiều thư
  reams and reams of verse
  hàng tập thơ

  Ngoại động từ

  (kỹ thuật) khoan rộng thêm, khoét rộng thêm
  Đập bẹt cạnh, bẻ cạnh xuống (vỏ đạn...)
  Đục rộng (đường nối...) để xảm (thuyền, tàu)

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Ram giấy (500 tờ), (v) doa

  Cơ khí & công trình

  khoét cho đúng cỡ

  Hóa học & vật liệu

  khoan rộng
  khoét rộng

  Ô tô

  khoan, xoáy rộng thêm

  Vật lý

  chà sát

  Xây dựng

  khoan rộng lỗ

  Kỹ thuật chung

  khoan rộng thêm

  Giải thích EN: To enlarge or clear out an already existing hole, especially by means of a reamer.

  Giải thích VN: Mở rộng hay vét sạch một lỗ có sẵn, đặc biệt bằng một mũi khoan.

  khoan rộng thêm (giếng)
  khoét
  ream bell
  khoét rộng miệng loe
  doa
  lớp không đều (ở tấm kính)
  mở rộng thêm
  ram (500 tờ giấy)

  Kinh tế

  ép nước quả
  ram

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X