• Cơ khí & công trình

  cửa van quạt

  Xây dựng

  coổng trục lăn hình quạt

  Giải thích EN: A type of roller gate in which the roller is not cylindrical but a sector of a circle; used for regulating flow at dam spillways. Also, SLIDING GATES, ROLLER GATE. Giải thích VN: Một loại cổng trục lăn trong đó trục lăn không phải hình trụ mà là một phần của hình tròn; được dùng để điều chỉnh dòng chảy tại các đập tràn. Còn gọi là: SLIDING GATES, ROLLER GATE.

  Kỹ thuật chung

  cửa van hình quạt

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X