• /sindʒ/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự cháy xém
  Chỗ cháy xém (trên vải..)

  Ngoại động từ

  Làm cháy xém (ngoài mặt), đốt xém (mặt ngoài); thui
  to singe a pig
  thui lợn
  the iron's too hot, you'll singe the dress
  bàn ủi quá nóng, anh sẽ làm cho chiếc áo bị cháy xém đấy
  Cháy xém đầu hoặc chân (lông, tóc..)
  Làm tổn thương, làm tổn hại
  his reputation is a little singed
  danh tiếng của anh ta hơi bị tổn thương

  Nội động từ

  Bị cháy xém, đốt xém
  the rug singed because it was too near the fire
  cái thảm bị cháy xém vì quá gần lửa
  to singe one's feathers (wings)
  bị tổn thất, bị tổn thương, bị sứt mẻ

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  sự đốt dầu xơ
  sự đốt lông

  Kỹ thuật chung

  làm cháy sém
  sự cháy sém

  Kinh tế

  đốt
  thui lông

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  noun
  char , scorch , sear

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X