• /´saiziη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Suất ăn, khẩu phần (ở đại học Căm-brít) (như) size

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Sự định cỡ, sự phân loại theo kích cỡ

  Cơ khí & công trình

  sự theo kích thước

  Hóa học & vật liệu

  sự đo kích thước

  Xây dựng

  sự dán lỗ
  sự phân loại hạt
  coarse sizing
  sự phân loại hạt thô
  final sizing
  sự phân loại hạt mịn

  Kỹ thuật chung

  sự dán keo

  Giải thích EN: The process of treating a surface with glutinous material to fill up poreholes and prepare the surface for the application of a coating or adhesive. Also, sizing treatment. Giải thích VN: Quá trình xử lý bề mặt bằng vật liệu dính để che lấp các lỗ rỗ và đưa vào ứng dụng làm lớp phủ ngoài hoặc lớp dán ngoài. Nghĩa tương đương: sizing treatment.

  sự định cỡ
  gap sizing
  sự định cỡ khe
  sự dính keo
  sự định tỷ lệ
  sự ép keo
  sự hồ
  sự hồ sợi
  sự phân cấp khô
  sự sàng

  Kinh tế

  gạo gãy
  sự định cỡ
  sự phân loại theo độ lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X