• /´smɔ:lt/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thuỷ tinh xanh, kính xanh
  Chất màu thuỷ tinh xanh

  Chuyên ngành

  Hóa học & vật liệu

  thủy tinh xanh

  Giải thích EN: A coloring agent made of blue glass in which silica has been fused with potassium carbonate and cobalt oxide; used in powdered form to color vitreous materials such as glass and ceramics. Giải thích VN: Một chất có màu tạo ra thủy tinh xanh, trong đó silic điôxit hợp với kali cacbonat và côban ôxit, được sử dụng trong việc tạo ra các hợp chất thủy tinh có màu như thủy tinh và ceramic.

  Toán & tin

  kính màu xanh (để khảm)

  Xây dựng

  kính màu xanh
  tấm kính xanh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X