• /´spredə/

  Thông dụng

  Danh từ

  Người trải ra, người căng (vải...)
  Người rải, người truyền bá, người loan truyền (tin đồn...)
  Con dao để phết (bơ...)
  Máy rải, máy rắc (phân...)
  Cái để căng tách ra (không cho hai sợi dây chập vào nhau...)

  Chuyên ngành

  Cơ - Điện tử

  Súng phun, dụng cụ nong rộng, dụng cụ căng rộng,bộ phận nới, tăng đơ

  Cơ khí & công trình

  bộ phận mở rộng

  Ô tô

  cái bay (trét matít)

  Xây dựng

  máy rải

  Giải thích EN: A device that spreads; specific uses include:1. any appliance that distributes water uniformly in or from a channel.any appliance that distributes water uniformly in or from a channel.2. a machine fitted with wide plates for spreading soil, subsoil, or rock excavated from a pond, drainage ditch, or other cut.a machine fitted with wide plates for spreading soil, subsoil, or rock excavated from a pond, drainage ditch, or other cut. Giải thích VN: Một thiết bị dùng để rải; cách dùng riêng: 1. các thiết bị phân phối nước không đều trong hay từ một kênh. 2. một máy được gắn với các bản rộng để chuyển đất, hay đá đào lên từ một hồ, mương thoát nước, hay các vết cắt khác.

  máy rải (nhựa bê tông)
  máy rải (nhựa, bêtông...)
  máy rải sỏi (trên mặt đường)

  Kỹ thuật chung

  căng ra
  giằng
  máy phết
  máy rắc
  máy trải
  mechanical spreader
  máy trải đá
  máy trát
  concrete spreader
  máy trát bêtông
  thanh chống
  thanh giằng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X