• /¸stændədai´zeiʃən/

  Thông dụng

  Cách viết khác standardisation

  Danh từ

  Sự tiêu chuẩn hoá; sự làm thành chính quy

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  sự tiêu chuẩn hoá

  Y học

  (sự) tiêu chuẩn hóa

  Cơ - Điện tử

  Sự tiêu chuẩn hóa, sự quy chuẩn hóa, sự định mức

  Cơ khí & công trình

  tiêu chuẩn hóa

  Giải thích EN: The use of these generally accepted industry standards in the design of a product or facility. Giải thích VN: Việc sử dụng những cái mà được chấp nhận trong các tiêu chuẩn công nghiệp trong việc thiết kế một sản phẩm hay một thiết bị.

  Xây dựng

  sự điển hình hóa

  Kỹ thuật chung

  sự chuẩn hóa
  signal standardization
  sự chuẩn hóa tín hiệu
  sự định mức
  sự tiêu chuẩn hóa

  Giải thích EN: The establishment of standard dimensions or characteristics for fittings or components, permitting interchangeability. Giải thích VN: Sự thiết lập các kích thước tiêu chuẩn hoặc các đặc tính tiêu chuẩn cho các dụng cụ , thiết bị, cho phép có thể thay đổi các thiết bị, dụng cụ ấy với nhau.

  standardization or types
  sự tiêu chuẩn hóa các kiểu

  Kinh tế

  sự tiêu chuẩn hóa
  standardization of documents
  sự tiêu chuẩn hóa chứng từ
  standardization of products
  sự tiêu chuẩn hóa sản phẩm
  standardization of staff
  sự tiêu chuẩn hóa cán bộ
  tiêu chuẩn hóa
  industrial standardization
  tiêu chuẩn hóa công nghiệp
  standardization agreement
  thỏa ước tiêu chuẩn hóa
  standardization of documents
  sự tiêu chuẩn hóa chứng từ
  standardization of manufactures
  tiêu chuẩn hóa quy cách sản phẩm
  standardization of products
  sự tiêu chuẩn hóa sản phẩm
  standardization of staff
  sự tiêu chuẩn hóa cán bộ
  standardization tank
  thùng tiêu chuẩn hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X