• /´stitʃiη/

  Thông dụng

  Danh từ

  Đường khâu, mũi khâu
  the stitching has come undone
  đường khâu dang dỡ

  Chuyên ngành

  Cơ khí & công trình

  sự khâu
  belt wire stitching
  sự khâu đai truyền bằng dây

  Kỹ thuật chung

  kỹ thuật hàn đính

  Giải thích EN: A technique in which two materials are welded together by electrodes heated with radio waves in a machine that resembles a standard sewing machine; used to bind rubberized fabric and thermoplastic resins. Giải thích VN: Trong kỹ thuật này 2 vật liệu được gắn vào nhau bằng nhiệt của các đầu cực sử dụng sóng radio trong các máy tương tự như máy may;sử dụng để kết nối vải cao su hoặc nhựa nóng chảy.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X