• /swɔ:f/

  Thông dụng

  Danh từ

  Vỏ bào; mạt cưa (gỗ); phoi bào, mạt giũ (kim loại)

  Chuyên ngành

  Xây dựng

  vỏ bào

  Cơ - Điện tử

  Mạt kim loại, phoi kim loại, vụn kim loại

  Mạt kim loại, phoi kim loại, vụn kim loại

  Cơ khí & công trình

  mạt đá mài ướt
  mạt kim loại

  Kỹ thuật chung

  mạt

  Giải thích EN: Chips, shavings, and other fine material produced during a grinding operation, ground from either the work piece or the grinding wheel. Giải thích VN: Những lát mỏng, hạt vụn hoặc những vật liệu nhỏ mịn được tạo ra trong quá trình tiến hành nghiền hoặc xay nhỏ.

  mặt kim loại
  phoi
  conglomerated swarf
  phoi kết khối
  coolant tray for collecting coolant and swarf
  máng chứa dung dịch làm nguội và phoi (mạt)
  electromagnetic swarf separator
  máy phân ly phoi điện từ
  swarf briquetting machine
  máy nén đóng bánh phoi
  swarf separator
  máy tách dầu khỏi phoi
  swarf sifting machine
  máy sàng phoi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X