• /´θred¸bɛə/

  Thông dụng

  Tính từ

  Mòn xơ cả chỉ, xác xơ (về vải, quần áo..)
  a threadbare coat
  cái áo xác xơ
  (nghĩa bóng) sáo mòn, cũ rích; nhàm
  a threadbare joke
  một câu đùa cũ rích


  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X