• (đổi hướng từ Faded)
  /feid/

  Thông dụng

  Nội động từ

  Héo đi, tàn đi (cây)
  Nhạt đi, phai đi (màu)
  Mất dần, mờ dần, biến dần

  Ngoại động từ

  Làm phai màu, làm bạc màu
  (điện ảnh) truyền hình
  to fade in
  đưa (cảnh, âm thanh) vào dần
  to fade out
  làm (ảnh) mờ dần
  Tăng (âm) thành không rõ nữa; giảm (âm) thành không rõ

  hình thái từ

  Chuyên ngành

  Dệt may

  mất màu

  Ô tô

  sự mất phanh

  Giải thích VN: Phanh đôi khi mất tác dụng (nghĩa là chúng mất dần tính hiệu quả) sau khi xe lên, xuống dốc liên tục.

  Toán & tin

  (vật lý ) sự phai màu, sự tàn lụi // thay đổi dần dần cường độ tín hiệu; làm phai tàn
  fade in
  làm mạnh lên;
  fade out
  làm yếu đi

  Xây dựng

  mòn dần

  Kỹ thuật chung

  làm mất màu
  làm phai màu
  làm phai tàn
  phai
  guaranteed not to fade
  được bảo đảm không phai
  phải
  guaranteed not to fade
  được bảo đảm không phai
  phai màu
  sự phai màu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X