• Cơ khí & công trình

  các giới hạn dung sai cho phép

  Giải thích EN: The minimum and maximum values that are permitted by the tolerance of a production part, expressed in units of plus or minus dimensions according to angles, width, height, or thickness. Giải thích VN: Các giá trị cự tiểu và cực đại được chấp nhận bởi giới hạn cho phép của một dây chuyền sản xuất, thể hiện bằng kích thước dương hay âm theo góc, chiều rộng, chiều cao và độ dày.

  Toán & tin

  giới hạn chấp nhận được

  Kỹ thuật chung

  giới hạn cho phép

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X