• /sə:´maunt/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Khắc phục, vượt qua; giải quyết (khó khăn..)
  to surmount difficulty
  khắc phục khó khăn
  Phủ, bao phủ, phủ lên
  peaks surmounted with snow
  những đỉnh núi có phủ tuyết

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X