• /´sneiki/

  Thông dụng

  Tính từ

  Nhiều rắn, đầy rắn
  Hình rắn, như rắn; quanh co, uốn khúc
  Độc ác, nanh ác, quỷ quyệt, thâm hiểm, nham hiểm; bất nhân

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  ngoằn ngoèo

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X