• (đổi hướng từ Untils)
  /ʌn´til/

  Thông dụng

  Giới từ (cũng) .till

  Trước khi; cho đến khi
  the holidays last until September
  ngày nghỉ hè kéo dài cho đến tận tháng chín
  wait until tomorrow
  hãy đợi đến ngày mai
  Don't open it until your birth
  Đừng mở ra trước ngày sinh nhật của anh

  Liên từ (cũng) .till

  Trước khi; cho đến khi
  the baby did not stop crying until he was fed
  đứa bé khóc hoài cho đến khi được bú mới thôi
  this decision will not become effective until it is approved by the Ministry of Foreign Trade
  quyết định này sẽ không có hiệu lực cho đến khi được bộ ngoại thương phê chuẩn (quyết định này chỉ có hiệu lực sau khi được bộ ngoại thương phê chuẩn)

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  cho đến
  cho đến, đến khi

  Xây dựng

  tới khi

  Kỹ thuật chung

  đến khi

  Các từ liên quan

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X