• /'simitri/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự đối xứng; tính đối xứng
  the perfect symmetry of the building
  sự đối xứng hoàn hảo của toà nhà
  Sự cân đối; cấu trúc cân đối
  the symmetry of her features
  sự cân đối trong nét mặt của cô ta

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  [phép, tính] đối xứng
  symmetry of a relation
  tính đối xứng của một liên hệ
  axial symmetry
  phép đối xứng trục
  central symmetry
  phép đối xứng qua tâm
  hydrokinetic symmetry
  phép đối xứng thuỷ động lực
  odd symmetry
  phép đối xứng lẻ
  plane symmetry
  phép đối xứng phẳng
  rotational symmetry
  (hình học ) phép đối xứng quay
  skew symmetry
  phép đối xứng lệch

  Xây dựng

  phép đối xứng
  sự cân đối
  sự cân xứng

  Y học

  sự đối xứng

  Kỹ thuật chung

  cân đối
  đối xứng
  arithmetic symmetry
  đối xứng số học
  axial symmetry
  phép đối xứng trục
  axial symmetry
  tính đối xứng trục
  center (ofsymmetry)
  tâm đối xứng
  central symmetry
  phép đối xứng qua tâm
  central symmetry
  tính đối xứng qua tâm
  centre (ofsymmetry)
  tâm đối xứng
  centre of symmetry
  tâm đối xứng
  charal symmetry
  tính đối xứng chiran
  complementary symmetry
  đối xứng bù
  even symmetry
  tính đối xứng chẵn
  gauge symmetry
  đối xứng chuẩn
  geometric symmetry
  đối xứng hình học
  internal symmetry
  tính đối xứng nội
  isotropic symmetry
  đối xứng đẳng hướng
  n-fold symmetry axis
  trục đối xứng bậc n
  nuclear symmetry energy
  năng lượng đối xứng hạt nhân
  odd symmetry
  phép đối xứng lẻ
  odd symmetry
  tính đối xứng lẻ
  plan of symmetry
  mặt đối xứng
  plane of symmetry
  mặt đối xứng
  plane of symmetry
  mặt phẳng đối xứng
  plane symmetry
  mặt phẳng đối xứng
  plane symmetry
  phép đối xứng phẳng
  plane symmetry
  tính đối xứng phẳng
  rotational symmetry
  sự đối xứng quay
  rotational symmetry
  sự đối xứng xoay
  rotational symmetry
  tính đối xứng xoay
  rotational symmetry about the focal axis
  sự đối xứng quay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  sự đối xứng xoay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  tính đối xứng quay quanh trục tiêu
  rotational symmetry about the focal axis
  tính đối xứng xoay quanh trục tiêu
  skew symmetry
  phép đối xứng lệch
  skew symmetry
  tính đối xứng lệch
  symmetry breaking
  phá vỡ (tính) đối xứng
  symmetry law
  định luật đối xứng
  symmetry of a relation
  tính đối xứng của một quan hệ
  symmetry plane
  mặt phẳng đối xứng
  symmetry principle
  nguyên lý đối xứng
  symmetry transformation
  phép biến đổi đối xứng
  un-symmetry
  không đối xứng
  upstream-downstream symmetry
  đối xứng ngược dòng-xuôi dòng

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X