• (đổi hướng từ Vacationed)
  /və'kei∫n/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự rời bỏ, sự bỏ trống, sự bỏ không, tình trạng bỏ trống (nhà..)
  Kỳ nghỉ hè, kỳ nghỉ lễ (ở trường học); kỳ hưu thẩm (của toà án) (như) vac, recess
  long vacation
  nghỉ hè
  Christmas vacation
  nghỉ lễ Nô-en
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) ngày nghỉ, ngày lễ (như) holiday
  on vacation
  (từ Mỹ, nghĩa Mỹ) sự nghỉ việc; thời gian nghỉ

  Ngoại động từ

  ( + in, at) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đi nghỉ; có một kỳ nghỉ ở/tại (một nơi nào đó)
  to go vacationing
  đi nghỉ hè, đi nghỉ mát

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  mùa nghỉ

  Kinh tế

  ngày lễ
  ngày nghỉ
  sự nghỉ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X