• /ˈliʒər , ˈlɛʒər/

  Thông dụng

  Danh từ

  Thì giờ rỗi rãi, lúc thư nhàn
  at leisure
  rỗi việc, có thì giờ rảnh, nhàn nhã; ung dung, không vội vàng
  at one's leisure
  vào lúc rỗi rãi, vào lúc rảnh rang
  to wait someone's leisure
  chờ ai có thì giờ rảnh
  marry in haste, repent at leisure
  lập gia đình hấp tấp, ắt hối hận dài dài

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  thời gian giải trí
  thời gian nhàn rỗi
  leisure industries
  các ngành kinh doanh thời gian nhàn rỗi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X