• (đổi hướng từ Vegetating)
  /'veʤiteit/

  Thông dụng

  Nội động từ

  (thực vật học) mọc, sinh trưởng
  (nghĩa bóng) sống vô vị, sống một cuộc đời tẻ nhạt đơn điệu
  the unemployed vegetating at home
  những người không có việc làm sống vô vị ở nhà

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ trái nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X