• /¸ʌnim´plɔid/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không dùng, không được sử dụng, không được dùng
  Không có việc làm, thất nghiệp

  Danh từ

  ( the unemployed) những người thất nghiệp

  Chuyên ngành

  Kinh tế

  chưa đầu tư
  chưa sử dụng
  để không
  đọng
  nằm
  người thất nghiệp
  registered unemployed
  người thất nghiệp có đăng ký
  wholly unemployed
  người thất nghiệp hoàn toàn
  những người thất nghiệp
  thất nghiệp
  measures for the unemployed
  đối sách thất nghiệp
  number of wholly unemployed
  số người hoàn toàn thất nghiệp
  partially unemployed
  thất nghiệp một nửa
  registered unemployed
  người thất nghiệp có đăng ký
  relief work (forunemployed)
  công tác cứu tế thất nghiệp
  reserve army of the unemployed
  đội hậu quân bị thất nghiệp
  reserve army of the unemployed
  đội quân hậu bị thất nghiệp
  reserve army of the unemployed
  đội quân thất nghiệp dự bị
  unemployed labour
  công nhân thất nghiệp
  unemployed worker
  công nhân thất nghiệp
  wholly unemployed
  người thất nghiệp hoàn toàn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X