• (đổi hướng từ Versing)
  /və:s/

  Thông dụng

  Danh từ

  (viết tắt) v tiết (thơ)
  Thơ; thể thơ, thơ ca
  written in verse
  viết thành thơ
  free verse
  thơ tự do
  Đoạn thơ, câu thơ
  ( số nhiều) thơ
  a book of humorous verses
  một quyển thơ ca trào lộng
  (tôn giáo) tiết (một trong các đoạn ngắn được đánh số của một chương trong (kinh thánh)); câu xướng (trong lúc hành lễ)

  Nội động từ

  Làm thơ

  Ngoại động từ

  Diễn tả bằng thơ

  Hình Thái Từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X