• (đổi hướng từ Warned)
  /wɔ:n/

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Báo cho biết
  to warn someone of a danger
  báo cho người nào biết trước một sự nguy hiểm
  to warn the police
  báo công an
  Cảnh cáo, răn
  to warn somebody against something
  cảnh cáo ai không được làm điều gì

  Hình Thái Từ

  Chuyên ngành

  Toán & tin

  báo trước lưu ý

  Kỹ thuật chung

  báo hiệu
  lưu ý
  máy báo hiệu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X