• /rɪˈmaɪnd/

  Hình thái từ

  Thông dụng

  Ngoại động từ

  Nhắc nhở (ai)
  remind me to ạnswer that letter
  hãy nhắc tôi trả lời bức thư đó
  Làm cho ai nhớ lại, làm cho ai biết về ai/cái gì
  this song reminds me of France
  bài hát này làm tôi nhớ về nước Pháp

  Chuyên ngành

  Kỹ thuật chung

  nhắc nhở

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X