• (đổi hướng từ Waterproofed)
  /'wɔ:təpru:f/

  Thông dụng

  Tính từ

  Không thấm nước
  waterproof fabric
  vải không thấm nước

  Danh từ

  Vải không thấm nước
  Áo mưa; quần áo làm bằng vải không thấm nước

  Ngoại động từ

  Làm cho không thấm nước

  Hình Thái Từ

  Xây dựng

  chống thấm cách nước
  không ngấm nước
  mực không thấm

  Kỹ thuật chung

  không thấm nước
  waterproof adhesive
  chất dính không thấm nước
  waterproof agent
  chất không thấm nước
  waterproof barrier
  lớp không thấm nước
  waterproof blanket
  lớp phủ không thấm nước
  waterproof cloth
  vải không thấm nước
  waterproof concrete
  bê tông không thấm nước
  waterproof fabric
  vải không thấm nước
  waterproof facing
  lớp ốp không thấm nước
  waterproof jacket
  vỏ không thấm nước
  waterproof paint
  sơn không thấm nước
  waterproof paper
  giấy không thấm nước
  waterproof paper
  giấy không thấm nước (không thấm ẩm)
  waterproof plaster
  lớp trát không thấm nước
  waterproof sheet
  vải không thấm nước
  kín nước
  làm không thấm nước

  Kinh tế

  chống nước
  chống thấm
  waterproof packaging
  bao bì chống thấm
  waterproof paper packing
  bao bì bằng giấy chống thấm
  waterproof papering
  gói bao bì bằng giấy chống thấm
  chống thấm nước

  Nguồn khác

  Cơ - Điện tử

  áo mưa, (adj) không thấm nước, chịu được nước

  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X