• /ˈrɛsəl/

  Thông dụng

  Danh từ

  Sự giật mạnh
  (âm nhạc) chìa khoá lên dây

  Ngoại động từ

  ( + something from somebody) giật mạnh
  to wrest a sword out of someone's hand
  giật mạnh thanh kiếm khỏi tay ai
  to wrest the gun from his grasp
  giật mạnh khẩu súng từ tay hắn
  ( + something from somebody/something) (nghĩa bóng) cố moi ra, cố rút ra, cố giành lấy
  to wrest a confession from somebody
  cố moi ra ở ai một lời thú tội
  Làm sai, làm trệch (nghĩa một từ); xuyên tạc, bóp méo (sự thật...)

  Hình thái từ


  Các từ liên quan

  Từ đồng nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X