• Ngoại động từ

  Hoàn thành, kết thúc
  Achever son travail
  hoàn thành công việc
  Il est mort sans avoir achevé son roman
  ông ta từ trần mà chưa hoàn thành quyển tiểu thuyết của mình
  En achevant ces mots il se leva
  nói xong, ông ta đứng dậy
  Laissez-le achever
  hãy để ông ta nói hết
  [[Jai]] achevé de ranger mes papiers
  tôi đã sắp xếp xong giấy tờ
  Kết liễu đời
  Achever un fauve blessé
  kết liễu đời một con ác thú đã bị thương
  Làm cho kiệt sức, làm cho khánh kiệt
  Le jeu finira par [[lachever]]
  cờ bạc sẽ làm cho nó khánh kiệt
  Ce deuil [[la]] achevé il ne [[sen]] relèvera pas
  đám tang đã khiến ông ta kiệt sức, ông ta sẽ không nhỏm dậy nổi
  Cette longue course [[ma]] achevée
  quãng đường dài đã khiến tôi kiệt sức
  Phản nghĩa Commencer, épargner

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X