• Phó từ

  Ở ngoài, ở bên ngoài
  Rester longtemps dehors
  đứng ngoài lâu
  de dehors
  từ ngoài
  Venir de dehors
  �� từ ngoài đến
  en dehors
  ra phía ngoài
  Porte qui s'ouvre en dehors
  cửa mở ra phía ngoài
  Marcher les pieds en dehors
  �� đi chân chữ bát
  en dehors de
  ở ngoài
  En dehors de cette limite
  ngoài ra, không kể
  En dehors de fatigue le voyage est beau
  �� ngoài sự mệt nhọc ra, cuộc du lịch là tốt đẹp
  être en dehors
  cởi mở, vồn vã (nhưng không sâu sắc)
  mettre quelqu'un dehors
  đuổi ai ra
  partir toutes voiles dehors
  (hàng hải) căng buồm ra khơi

  Danh từ giống đực

  Phần ngoài, mặt ngoài
  Le dehors d'une maison
  mặt ngoài nhà
  Phía ngoài, bên ngoài
  Les bruits du dehors
  những tiếng động bên ngoài
  Nước ngoài, ngoại quốc
  Hommes venus du dehors
  người ở nước ngoài đến
  (thường số nhiều) bề ngoài, vẻ ngoài
  Sauver les dehors
  cứu vãn lấy bề ngoài; giữ thể diện
  Garder les dehors
  giữ lịch sự bề ngoài
  Phản nghĩa Dans, dedans, intérieurement. -Fond, intérieur

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X