• Danh từ giống đực

  Lúc rảnh
  Avoir des loisirs
  có những lúc rảnh
  ( số nhiều) môn giải trí
  La littérature est le plus beau des loisirs
  văn học là món giải trí đẹp nhất
  (từ cũ; nghĩa cũ) sự tùy ý
  Laisser à quelqu'un le loisir de faire quelque chose
  để cho ai tùy ý làm việc gì
  à loisir
  thủng thẳng, thong thả
  Je vous répondrai à loisir
  thỏa thích
  Aimer à loisir
  �� yêu thỏa thích
  avoir loisir de avoir le loisir de
  có đủ thời giờ để
  N'avoir pas le loisir de respirer n'avoir pas le loisir de se moucher
  �� (thân mật) bận túi bụi, bận không mở mắt được
  tout à loisir à loisir
  à loisir

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X