• Nội động từ

  Hiện ra, xuất hiện; lộ ra
  Le soleil paraît
  mặt trời xuất hiện
  Son orgueil paraît dans toutes ses actions
  tính kiêu ngạo của nó lộ ra trong mọi hành vi
  Có mặt
  Il n'a pas paru à son travail depuis deux jours
  hai ngày nay nó không có mặt ở nơi làm việc
  Có vẻ; tỏ vẻ
  Cela paraît louche
  điều đó có vẻ ám muội
  (được) xuất bản; (được) đăng
  Livre qui vient de paraître
  sách mới xuất bản
  Article qui paraît au journal
  bài đăng trên báo
  à paraître prochainement
  sắp phát hành (thường thấy trên mục quảng cáo)
  Tỏ vẻ ta đây
  Chercher à paraître
  tìm cách tỏ vẻ ta đây

  động từ không ngôi

  Hình như
  Il paraît qu'il n'est pas content
  hình như nó không bằng lòng

  Danh từ giống đực

  (triết học) bề ngoài
  Le paraître et la réalité
  bề ngoài và thực tế

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X