• Danh từ giống đực

  (văn học) ngực
  Presser quelqu'un contre son sein
  ấp ai vào ngực mình
  Vú (phụ nữ)
  Donner le sein à son enfant
  (đưa vú) cho con bú
  (văn học) bụng, dạ con; lòng
  Sort qui se détermine dans le sein de sa mère
  số mệnh đã định từ lúc còn trong bụng mẹ
  Le sein de la terre
  lòng đất
  Déposer un secret dans le sein d'un ami
  gửi gắm một điều bí mật trong lòng bạn
  au sein de
  ở giữa, trong
  Un pays au sein d'une fédération
  �� một nước trong một liên bang
  le sein de Dieu
  thiên đường
  réchauffer un serpent dans son sein réchauffer
  réchauffer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X