• Thông dụng

  Động từ

  To steal, to filch, to pilfer
  lưu manh bị bắt quả tang đang ăn cắp một chiếc xe đạp
  the scoundrel is caught stealing a bicycle
  kẻ nghiện ma túy thể ăn cắp vặt bất cứ lúc nào
  drug addicts can pilfer at any time
  phạm tội ăn cắp
  to be guilty of theft
  thói ăn cắp vặt thói tắt mắt
  kleptomania
  người hay ăn cắp vặt người tắt mắt
  kleptomaniac

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  rip-off

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X