• Thông dụng

  Động từ

  To be lodged, to be accommodated
  chỗ ăn nằm tiện nghi
  comfortable lodgings
  To live as man and wife, to sleep together
  mụ đàn lăng loàn ấy sẵn sàng ăn nằm với bất kỳ người đàn ông nào giàu
  that termagant is ready to sleep with any rich man
  tin đồn rằng họ đã ăn nằm với nhau trước đám cưới
  rumour has it that they have lived together as husband and wife before their wedding, rumour has it that they have slept together (set up house together)before their wedding
  ăn chay nằm đất
  to live in strict austerity (in sign of mourning or as religious observance)
  ăn đợi nằm chờ
  to cool one's heels
  ăn gió nằm sương
  to be weather-beaten
  ăn gửi nằm nhờ
  to stop provisionally at someone's as an uninvited guest
  ăn kiêng nằm cữ
  to follow a diet and keep to one's house (in childbed)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X