• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  drive
  drive in
  knock-in
  nail
  bản nối đóng đinh
  nail plate (connector)
  tông đóng đinh được
  nail concrete
  búa đóng đinh
  hammer, nail
  chỗ nối (đóng) đinh
  nail joint
  chỗ nối đóng đinh
  nail assembly
  dàn đóng đinh
  nail truss
  dụng cụ đóng đinh
  nail driver
  giàn mái nhà đóng đinh
  nail roof truss
  giàn vừa dán vừa đóng đinh
  nail glued truss
  giàn đóng đinh
  nail truss
  khoảng cách đóng đinh
  nail spacing
  máy đóng đinh
  nail-driving machine
  mối nối (đóng) đinh
  nail joint
  mũi núng (để) đóng đinh
  nail punch
  tấm kim loại đóng đinh
  nail plate
  trần bọc (vải, da...) đóng đinh
  nail boarded ceiling
  vạch đóng đinh
  nail line
  ván ghép đóng đinh
  timber slab with nail connections
  vòm đóng đinh
  nail arch
  điểm đóng đinh
  nail point
  đóng đinh kéo xương gãy
  nail extension

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X