• Toán & tin

  Nghĩa chuyên ngành

  diesel, engine

  Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  compression-ignition engine
  diesel engine
  dầu động điezen
  diesel engine oil
  động điêzen 2 kỳ
  two-storey diesel engine
  động điezen 4 kỳ
  four-stroke Diesel engine
  động điezen bầu nhiệt
  semi-diesel engine
  động điezen cải tiến
  improved diesel engine
  động điezen cho xe
  vehicle diesel engine
  động điêzen buồng khí
  air cell diesel engine
  động điezen gián tiếp
  indirect injection diesel engine
  động điezen tốc độ chậm
  low-speed diesel engine
  động điezen vận hành chậm
  slow-running diesel engine
  động điezen vận hành nhanh
  high-speed diesel engine
  diesel engine
  dầu động điezen
  diesel engine oil
  động điêzen 2 kỳ
  two-storey diesel engine
  động điezen 4 kỳ
  four-stroke Diesel engine
  động điezen bầu nhiệt
  semi-diesel engine
  động điezen cải tiến
  improved diesel engine
  động điezen cho xe
  vehicle diesel engine
  động điêzen buồng khí
  air cell diesel engine
  động điezen gián tiếp
  indirect injection diesel engine
  động điezen tốc độ chậm
  low-speed diesel engine
  động điezen vận hành chậm
  slow-running diesel engine
  động điezen vận hành nhanh
  high-speed diesel engine
  diesel motor
  oil engine

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X