• Xây dựng

  Nghĩa chuyên ngành

  marine railway

  Giải thích VN: Đường dốc ăn vào nước giúp di chuyển giàn chống tàu dọc theo . Tàu lớn được đặt trên giàn kéo lên trên đường tách khỏi mặt nước cho phép sửa chữa đối với phần thân tàu dưới mặt [[nước. ]]

  Giải thích EN: A track that slopes down into the water, along which a supportive cradle can move. A vessel is positioned above the cradle and hauled up the track out of the water to permit work on the underwater hull.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X