• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  outlet
  đường thoát khí
  air outlet
  tailrace

  Giải thích VN: Ống dẫn chất lỏng đầu ra hoặc máng dẫn để dẫn nước từ các động chạy bằng bánh xe quay bởi dòng [[nước. ]]

  Giải thích EN: The outflow duct or channel from a water wheel or water turbine.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X