• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  eustatic
  isostatic
  áp suất đẳng tĩnh
  isostatic pressure compensa-tion
  khối lượng đẳng tĩnh
  isostatic mass compensation
  đẳng tĩnh
  isostatic compensation
  đẳng tĩnh cục bộ
  local isostatic compensation
  cân bằng đẳng tĩnh
  isostatic equilibrium
  dị thường đẳng tĩnh
  isostatic anomaly
  dị thường đẳng tĩnh địa phương
  local isostatic anomaly
  ép đẳng tĩnh
  isostatic pressing
  mạng lưới đẳng tĩnh
  isostatic net
  mặt đẳng tĩnh
  isostatic surface
  sự cân bằng đẳng tĩnh
  isostatic adjustment
  sự nén đẳng tĩnh
  isostatic pressing
  sự điều chỉnh đẳng tĩnh
  isostatic reduction
  điều chỉnh đẳng tĩnh
  isostatic adjustment
  đường đẳng tĩnh
  isostatic line
  isostatic (al)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X