• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  dual
  bộ nhớ đối ngẫu
  dual port memory
  buộc đối ngẫu
  dual constraints
  cổng đối ngẫu
  dual port
  hệ đối ngẫu
  dual system
  không gian vectơ đối ngẫu
  dual vector space
  luật đối ngẫu
  dual-zation law
  mạch lật đối ngẫu
  dual rank flip-flop
  mạch đối ngẫu
  dual network
  mạng đối ngẫu
  dual network
  môđun đối ngẫu
  dual module
  phạm trù đối ngẫu
  dual category
  phản đối ngẫu
  anti-dual
  phép toán đối ngẫu
  dual operation
  phức đối ngẫu
  dual complex
  ràng buộc đối ngẫu
  dual constraint
  đồ đối ngẫu
  dual circuit
  thể hiện đối ngẫu
  dual representation
  tọa độ đối ngẫu
  dual coordinates
  điều khiển đối ngẫu
  dual control
  định đối ngẫu
  dual theorem
  đối ngẫu dòng-điện áp
  voltage-current dual
  dualistic
  tương ứng đối ngẫu
  dualistic correspondence
  duality
  nguyên đối ngẫu
  duality principle
  nguyên đối ngẫu
  principle of duality

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X