• Thông dụng

  Tính từ
  foreign

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  foreign
  cán cân đối ngoại
  foreign balance
  chính sách đối ngoại
  foreign policy
  giá trị mậu dịch đối ngoại, ngoại thương
  value of foreign trade
  giá trị mậu dịch đối ngoại, ngoại thương (tính bằng giá FOB)
  value of foreign trade
  giấy chứng đổi ngoại tệ
  foreign exchange certificate
  hối phiếu đối ngoại
  foreign bill
  hối phiếu đối ngoại
  foreign bill (foreignbill of exchange)
  phòng thu đổi ngoại hối
  foreign exchange office
  phòng thu đổi ngoại tệ
  foreign exchange office
  quy đổi ngoại tệ
  foreign currency translation
  sự quy đổi ngoại tệ
  foreign currency translation
  việc đổi ngoại tệ
  foreign currency exchange
  việc đổi ngoại tệ
  foreign exchange
  điều lệ kiểm dịch đối ngoại
  foreign quarantine regulations

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X