• Kỹ thuật chung

  Nghĩa chuyên ngành

  antiparallel
  các đường đối song
  antiparallel lines
  life
  chu đời sống
  life cycle
  hệ thống bảo vệ đời sống
  life support system
  pha chu kỳ đời sống
  life cycle phase
  điểm bắt đầu đời sống của vệ tinh
  beginning of life of a satellite
  đời sống dựa vào ống thông
  catheter life
  đời sống ngoài trái đất
  extra-terrestrial life
  đời sống nhân tạo
  alife (artificiallife)
  đời sống nhân tạo
  Artificial Life
  đời sống thực vật
  vegetative life
  đời sống trí tuệ
  intellectual life
  đời sống trung bình
  average life

  Kinh tế

  Nghĩa chuyên ngành

  living

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X